Karmøy Svømmeklubb Norges Svømmeforbund Norges Svømmeforbund

Kontingenter
Det betales kontingent forskuddsvis for et år av gangen. For gamle medlemmer sendes kontingentkravet ut like over nyttår, for øvrig ca. 14 dager etter første trening. 
Etter sommerferien innrømmes 1/2 kontingent.

Gjeldende satser er for tiden:

  • Enkelt medlem rekrutt      kr 1200,- pr. år
  • Enkelt medlem konkurranse  kr 1500,- pr. år
  • Søsken             halv kontingent
  • Støttemedlem                 kr  400,- pr. år, eller etter eget ønske

De av medlemmene som ønsker å endre sitt medlemskap må melde fra om dette til styremedlem B.

Eksempel: 
To konkurranse svømmere i samme familie blir kr 2250,- pr år.
To rekrutter i samme familie blir kr 1800,- pr år.
En konkurranse og en rekrutt i samme familie blir kr 2100,- pr år.

Det er også halv medlemskontingent på evnt. tredje barnet.KONTAKT
Karmøy Svømmeklubb
Postboks 1923
5508 Karmsund

Karmøy Svømmeklubb


SPONSORER